DOEL VAN DE BEDEVAART

Gedreven door het voorbeeld van deze grote heilige, die aan het einde van zijn leven drieëndertig pelgrims stuurde naar het heiligdom van Samur met de opdracht om :
    a) van God goede missionarissen te verkrijgen
    b) de gave van de wijsheid te verkrijgen om de deugden te kunnen
kennen, beminnen en uitoefenen en daarenboven anderen ertoe aan te zetten deze uit te oefenen en te beminnen. Willen wij deze bedevaart doen als Religieuze Familie, gesteund door de Heilige Louis Marie toen hij God vroeg om zijn congregatie te beschermen: ‘Vergeet Uw Congregatie niet!’

 

Het is tevens een mooie gelegenheid om onze toewijding in slavernij aan Maria te hernieuwen en haar te vragen ‘ons de noodzakelijke hulp te geven om de Menswording voort te zetten in alle dingen’. We willen niet bang zijn voor het missionaire avontuur en leven in volledige overgave aan de Wil van God naar haar voorbeeld: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord"(Lc 1, 38).

 
PLAATS VAN DE BEDEVAART

De bedevaart zal plaatsvinden in Frankrijk, in de stad Saint Laurent-sur-Sèvre, waar de Heilige Louis Marie stierf en zijn lichamelijke resten rusten. Vanaf die plaats zullen we verdergaan naar de Calvarie van Pontchâteau.

 
 
DATUM EN PROGRAMMA
28 de juli
29 juli
30 de julio

Later zullen er meer details gepubliceerd worden over de inschrijving, het programma en de kostprijs van de bedevaart.

 

WIL JE NOG VERDER OP BEDEVAART?

We hebben informatie bijeengezocht over elke plaats waar u naartoe zou
kunnen gaan. (Helaas niet in het Nederlands beschikbaar, u kan binnenkort kiezen tussen de verschillende talen.)

RELIGIEUZE FAMILIE VAN HET
MENSGEWORDEN WOORD

Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará