top of page
Peregrinación 2020
Finalidad
DOEL VAN DE BEDEVAART
FINALIDAD DE LA PEREGRINACIÓN 

Gedreven door het voorbeeld van deze grote heilige, die aan het einde van zijn leven drieëndertig pelgrims stuurde naar het heiligdom van Samur met de opdracht om :
    a) van God goede missionarissen te verkrijgen
    b) de gave van de wijsheid te verkrijgen om de deugden te kunnen
kennen, beminnen en uitoefenen en daarenboven anderen ertoe aan te zetten deze uit te oefenen en te beminnen. Willen wij deze bedevaart doen als Religieuze Familie, gesteund door de Heilige Louis Marie toen hij God vroeg om zijn congregatie te beschermen: ‘Vergeet Uw Congregatie niet!’

 

Het is tevens een mooie gelegenheid om onze toewijding in slavernij aan Maria te hernieuwen en haar te vragen ‘ons de noodzakelijke hulp te geven om de Menswording voort te zetten in alle dingen’. We willen niet bang zijn voor het missionaire avontuur en leven in volledige overgave aan de Wil van God naar haar voorbeeld: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord"(Lc 1, 38).

Lugar
PLAATS VAN DE BEDEVAART
LUGAR DE PEREGRINACIÓN 

De bedevaart zal plaatsvinden in Frankrijk, in de stad Saint Laurent-sur-Sèvre, waar de Heilige Louis Marie stierf en zijn lichamelijke resten rusten. Vanaf die plaats zullen we verdergaan naar de Calvarie van Pontchâteau.

Fecha
Programa Con la Familia Religiosa
DATUM EN PROGRAMMA
FECHA Y PROGRAMACIÓN
28 de juli
th787LQAM1.jpg
  • aankomst in de school van de "Broeders van de Heilige Gabriël" in Saint Laurent-sur-Sèvre

  • Kruisweg op de Calvarie van Pontchâteau

  • Avondeten in de school van de "Broeders van de Heilige Gabriël"(met overnachting)

29 juli
Pontchateau 037.JPG
  • Heilige Mis in de Basiliek, waar zich de stoffelijke resten van de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort bevinden

  • Middageten in de school van de "Broeders van de Heilige Gabriël"

  • Vespers in de Kapel van de "Dochters van de Wijsheid"

  • Overnachting in de school van de "Broeders van de Heilige Gabriël"

30 de julio
virgen-de-fatima (7).jpg
  • Plechtige Mis in de Basiliek. Hernieuwing van de slavernij aan Maria en oplegging van het scapulier

  • Middageten in de school van de "Broeders van de Heilige Gabriël"

  • Slotzegen

Later zullen er meer details gepubliceerd worden over de inschrijving, het programma en de kostprijs van de bedevaart.

Seguir Peregrinando

WIL JE NOG VERDER OP BEDEVAART?

We hebben informatie bijeengezocht over elke plaats waar u naartoe zou
kunnen gaan. (Helaas niet in het Nederlands beschikbaar, u kan binnenkort kiezen tussen de verschillende talen.)

ITALIA Roma
bottom of page