top of page
Los Papas

In de voorbije tweehonderd jaar werd het onderricht van de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort, dankzij zijn boek "Verhandeling van de Ware Godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria", door vele pausen gebruikt als gemeenschappelijke bron en veelzeggende getuigenis. Dit kleine en eenvoudige geschrift, rijk aan doctrine heeft impliciet vele geschriften en documenten van de Heilige Vaders beïnvloed. Zij hebben op hun beurt hun dankbaarheid betuigd aan de heilige en de Kerk aangemoedigd om dieper in te gaan op zijn mariale doctrine.

1846-1878
Paus Pius IX

Hij erkende de authenticiteit en de zuiverheid in de doctrine van de
"Verhandeling van de Ware Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd"

1878-1903
Paus Leo XIII

Hij verklaarde de toen eerbiedwaardige Louis Marie Grignion de Montfort zalig in 1888

1903-1914
Heilige Pius X

Hij gebruikte een groot deel van de mariale taal van Montfort in zijn encycliek over de Onbevlekte Ontvangenis

1939-1958
Eerbiedwaardige Pius XII

Hij verklaarde de toen zalige Louis Marie Grignion de Montfort heilig op 20 juli 1947

1963 -1978
Heilige Paulus VI

"Maria, als Moeder van Christus, is dus ook Moeder van de gelovigen en van alle herders; dat wil zeggen, van de Kerk"

Los Papas 1
1978 - 2005
Heilige Johannes Paulus II

"Ik was er al van overtuigd dat Maria ons naar Christus brengt, maar in die
periode begon ik te begrijpen dat Christus ons ook naar Zijn Moeder brengt. Er is een moment geweest waarin ik nadacht over mijn devotie tot Maria, en ik dacht erover na dat, als die overmatig zou worden, ze de superioriteit van de cultus die we moeten geven aan Christus in gevaar zou brengen. Hierin heeft het boek van de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort genaamd "Verhandeling van de Ware Godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria" me geholpen."

San Juan Pablo II y María

Mariale catecheses van H. Johannes Paulus II

Español

English

Italiano

70 catequesis
bottom of page