In de voorbije tweehonderd jaar werd het onderricht van de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort, dankzij zijn boek "Verhandeling van de Ware Godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria", door vele pausen gebruikt als gemeenschappelijke bron en veelzeggende getuigenis. Dit kleine en eenvoudige geschrift, rijk aan doctrine heeft impliciet vele geschriften en documenten van de Heilige Vaders beïnvloed. Zij hebben op hun beurt hun dankbaarheid betuigd aan de heilige en de Kerk aangemoedigd om dieper in te gaan op zijn mariale doctrine.

1846-1878
Paus Pius IX
1878-1903
Paus Leo XIII
1903-1914
Heilige Pius X
1939-1958
Eerbiedwaardige Pius XII
1958 - 1963
Heilige Johannes XXIII
1963 -1978
Heilige Paulus VI
 
1978 - 2005
Heilige Johannes Paulus II
 
 
RELIGIEUZE FAMILIE VAN HET
MENSGEWORDEN WOORD

Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará