top of page
Esclavitud Mariana

Deze slavernij wordt door de heilige ook wel "slavernij van de wil" of "uit liefde" genoemd, aangezien we uit vrije wil, enkel gedreven door de liefde, een offergave maken van alles wat we hebben en zijn, voor Maria en dóór haar aan Jezus Christus (1).
Door deze slavernij aan Christus door Maria, bieden we niet alleen ons lichaam, onze ziel en al onze uiterlijke bezittingen aan, maar ook onze goede werken van het verleden, het heden en de toekomst, met hun voldoeningen en verdiensten, opdat onze Moeder in de Hemel erover beschikt zoals het haar behaagt (2). We zijn er namelijk zeker van dat we naar Christus moeten gaan met de hulp van Maria, de Moeder van het Mensgeworden Woord en dat zij grote heiligen zullen vormen (3).
De Heilige Louis Marie wil dat de gelovigen die zich toewijden, een voortdurende en dagelijkse inspanning verrichten om deze toewijding goed te
belve. Die toewijding moet zich vormen tot leerschool in de spiritualiteit die leidt tot de heiligheid.
De voorbereidingspraktijken zoals die door de heilige werden opgeschreven, hebben als doel de ziel leeg te maken van de geest van de wereld en zichzelf opdat "doorheen Maria, de ziel kan gevuld worden door Jezus" (4).
Op het einde van het Geheim van Maria, vergelijkt de Heilige Louis Marie de toewijding met de boom van het leven, die op zijn tijd vrucht zal dragen, en deze boom is Jezus Christus zelf. Vandaar: het is een zaadje dat in de aarde wordt geworpen en tijd en zorg nodig heeft om te kunnen groeien.
---------------

1) Constituties, 83
2) Verhandeling van de Ware Godsvrucht, nr 121-125
3) Ibidem, nr 47
4) Ibidem, nr 227

san-luis.jpg
Gelukkig de mens in wie Maria, de Levensboom, geplant staat; nog gelukkiger de mens in wie hij tot bloei en bloesem komt; héél gelukkig in wie hij vrucht voortbrengt; allergelukkigst wie de vrucht smaakt die blijvend is tot de dood en voor eeuwig. Amen.
(Het Mariageheim, 78)
VIDEOS

DE MAANDELIJKSE VOORBEREIDING

Als u zich helemaal aan Jezus Christus wil voorbereiden doorheen onze Moeder,
is het onze bedoeling u daarbij te helpen. We zullen vormingsprogramma's
maken, catechesevideo's op het internet publiceren en we zullen andere
initiatieven starten die u kunnen helpen bij de voorbereiding op deze toewijding
of de hernieuwing daarvan. De enige bedoeling is om tot een voortdurende staat
van overgave aan Jezus Christus te komen, doorheen Maria.

GETUIGENISSEN

TESTIMONIOS

BOEKEN OM TE DOWNLOADEN

over de toewijding

libros
bottom of page