top of page
HOME

Doorheen de Heilige Maagd Maria kwam Jezus Christus naar
de wereld en doorheen haar... Moet Hij ook regeren in de wereld.

De spiritualiteit van de religieuzen van de Familie van het Mensgeworden Woord is vastgeankerd in het mysterie van de Menswording, het mysterie van het Woord dat vlees werd in de schoot van de Maagd Maria.


Daarom willen wij ‘onze liefde en dankbaarheid tot Onze Lieve Vrouw uiten, en haar om de noodzakelijke hulp smeken om de Menswording verder te zetten in alle dingen, door een vierde gelofte van slavernij aan Maria af te leggen volgens de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort’.


Daarnaast willen we al diegenen die zich nog niet aan Maria hebben toegewijd, aanmoedigen om dit te doen, volgens de methode die de grote Montfort ons voorstelt in de ‘Verhandeling van de Ware Godsvrucht’.


Simpelweg omdat deze toewijding ‘de makkelijkste, kortste, meest perfecte en zekerste weg is om te komen tot de vereniging met God, Die de christelijke volmaaktheid is.’

Rege Oh Maria

Rege Oh Maria

We willen enkele hulpmiddelen aanbieden om deze toewijding op een diepgaandere manier te beleven. We willen alles doen ‘door Maria, met Maria, in Maria en voor Maria’, het enige wat we willen is dat het rijk van Christus wordt opgebouwd doorheen het rijk van Maria.
Op deze website zullen we materiaal voor u beschikbaar stellen om u te verdiepen in de toewijding, de slavernij aan Maria en de spiritualiteit en persoon van de ‘onvermoeibare prediker, bewonderaar van het Mensgeworden Woord en van Zijn Heilige Moeder’: de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort. Daarnaast vindt u ook informatie over de bedevaart die de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord zal realiseren in 2020, naar de plaatsen in betrekking tot deze grote apostel.

______________

(1) Constituties, nummer 17
(2) Verhandeling van de Ware Godsvrucht, nr 152
(3) Verhandeling van de Ware Godsvrucht, nr 257

Esclavitud Mariana

SLAVERNIJ TOT MARIA