Doorheen de Heilige Maagd Maria kwam Jezus Christus naar
de wereld en doorheen haar... Moet Hij ook regeren in de wereld.

De spiritualiteit van de religieuzen van de Familie van het Mensgeworden Woord is vastgeankerd in het mysterie van de Menswording, het mysterie van het Woord dat vlees werd in de schoot van de Maagd Maria.


Daarom willen wij ‘onze liefde en dankbaarheid tot Onze Lieve Vrouw uiten, en haar om de noodzakelijke hulp smeken om de Menswording verder te zetten in alle dingen, door een vierde gelofte van slavernij aan Maria af te leggen volgens de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort’.


Daarnaast willen we al diegenen die zich nog niet aan Maria hebben toegewijd, aanmoedigen om dit te doen, volgens de methode die de grote Montfort ons voorstelt in de ‘Verhandeling van de Ware Godsvrucht’.


Simpelweg omdat deze toewijding ‘de makkelijkste, kortste, meest perfecte en zekerste weg is om te komen tot de vereniging met God, Die de christelijke volmaaktheid is.’

Rege Oh Maria

Rege Oh Maria

We willen enkele hulpmiddelen aanbieden om deze toewijding op een diepgaandere manier te beleven. We willen alles doen ‘door Maria, met Maria, in Maria en voor Maria’, het enige wat we willen is dat het rijk van Christus wordt opgebouwd doorheen het rijk van Maria.
Op deze website zullen we materiaal voor u beschikbaar stellen om u te verdiepen in de toewijding, de slavernij aan Maria en de spiritualiteit en persoon van de ‘onvermoeibare prediker, bewonderaar van het Mensgeworden Woord en van Zijn Heilige Moeder’: de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort. Daarnaast vindt u ook informatie over de bedevaart die de Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord zal realiseren in 2020, naar de plaatsen in betrekking tot deze grote apostel.

______________

(1) Constituties, nummer 17
(2) Verhandeling van de Ware Godsvrucht, nr 152
(3) Verhandeling van de Ware Godsvrucht, nr 257

 

SLAVERNIJ TOT MARIA

7° Catequesis: María y la Última Batalla - Los Apóstoles de los Últimos Tiempos.

7° Catequesis: María y la Última Batalla - Los Apóstoles de los Últimos Tiempos.

Video afspelen

De toewijding aan Maria is een middel om op een volmaakte en bewuste manier de afgelegde doopbeloften te hernieuwen, zoals de Heilige Johannes Paulus II bevestigde: "als we het hierover hebben, denk ik uit alle getuigen en experts van de mariale spiritualiteit, met dankbaarheid aan de figuur van de Heilige Louis Marie Grignion de Montfort. Hij stelde aan de christenen voor om zich toe te wijden aan Christus door de handen van Maria, als een efficiënt middel om trouw de doopbeloften uit te leven”.

_____

[4] Redemptoris Mater,48

 

BEDEVAART 2020

 

De Heilige Louis Marie stelde in ‘het geheim van Maria’ voor om ‘elk jaar, op dezelfde datum, een of ander geschenk aan te bieden aan Onze Lieve Vrouw, als teken van afhankelijkheid van haar en bereidheid om haar te dienen...,
dit geschenk kan verschillende dingen inhouden: een versterving, of een gift, een bedevaart of een gebed...’

Doel

We willen met deze bedevaart onze toewijding en gelofte van slavernij aan onze
Moeder vernieuwen.

In Frankrijk. We zullen op bedevaart gaan naar de stad ‘Saint-Laurent-sur-Sèvre’,
waar de stoffelijke resten van de Heilige Louis Marie zich bevinden, en naar de
Calvarieberg van Pontchâteau.

Plaats

Datum

Van 28 tot 30 juli 2020

DE HEILIGE LOUIS MARIE
GRIGNION DE MONTFORT

We nodigen je uit om meer te weten te komen over het leven en de werken van de liefhebber van het Kruis en van Maria.

LEVEN EN TIJDSLIJN
VERZAMELDE WERKEN
DE HEILIGE LOUIS MARIE EN DE PAUSEN

“Ik ben helemaal de uwe en alles wat ik heb, behoort u toe. Ik neem u op in alles wat van mij is.
Geef me, o Maria, uw hart!”

(Verhandeling van de Ware Godsvrucht 233, 266)

REGE, O MARIA!